پچ کابل شبکه NWPP-DXXMX
پچ کابل شبکه NWPP-DXXMX
پچ کابل شبکه NWPP-DXXMX
پچ کابل شبکه NWPP-DXXMX

پچ کابل شبکه NWPP-DXXMX


بررسی اجمالی محصول

 • Fiber optic Multi mode Patch Cord
 • Duplex and Simplex
 • Offers with dust caps
 • اطمینان حاصل می کند که تمام سطوح جلا بدون نقص هستند
 • ارتباطات کم اتصال را تأمین می کند
 • هسته رنگ: خاکستری
 • طول: 1-3-5-10-15-20-30M

Fiber optic Multi mode Patch Cord
 • Fiber optic Multi mode Patch Cord
 • Duplex and Simplex
 • Offers with dust caps
 • اطمینان حاصل می کند که تمام سطوح جلا بدون نقص هستند
 • ارتباطات کم اتصال را تأمین می کند
 • هسته رنگ: خاکستری
 • طول: 1-3-5-10-15-20-30M