سه پایه دوربین عکاسی جیماری Jmary KP-2203 Blue
سه پایه دوربین عکاسی جیماری Jmary KP-2203 Blue
سه پایه دوربین عکاسی جیماری Jmary KP-2203 Blue
سه پایه دوربین عکاسی جیماری Jmary KP-2203 Blue

سه پایه عکاسی جی ماری Jmary KP-2203 BlueJmary KP-2203 Blue

Jmary

بررسی اجمالی محصول

  • نوع هد:پن هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن:از 3 تا 4 کیلوگرم
  • جنس:آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 32 سانتی متر
  • تعداد قطعات پایه:3

Jmary KP-2203 Blue
  • نوع هد:پن هد
  • گستره بیشینه تحمل وزن:از 3 تا 4 کیلوگرم
  • جنس:آلومینیوم
  • کمینه ی ارتفاع: 32 سانتی متر
  • تعداد قطعات پایه:3