بند کیف دوربین بنرو Benro HS2

بند کیف دوربین عکاسی بنرو Benro HS2Benro HS2


  • بند کیف بنرو Benro HS2
  • جنس این بند از نایلون می باشد
  • جهت حمل کیف های آویز و دستی بصورت کوله ای

120,000 تومان

Benro HS2
  • بند کیف بنرو Benro HS2
  • جنس این بند از نایلون می باشد
  • جهت حمل کیف های آویز و دستی بصورت کوله ای