کیف دوربین کالمن Cullmann STOCKHOLM Maxima 310+ Gray
کیف دوربین کالمن Cullmann STOCKHOLM Maxima 310+ Gray
کیف دوربین کالمن Cullmann STOCKHOLM Maxima 310+ Gray
کیف دوربین کالمن Cullmann STOCKHOLM Maxima 310+ Gray

کیف کالمن Cullmann STOCKHOLM Maxima 310+ GrayCullmann STOCKHOLM Maxima 310+ Gray


 • مخصوص دوربین  DSLR و لنز متصل به آن می باشد
 • دسته هایی با پد های نرم و محکم
 • بخش های داخلی نرم و انعطاف پذیر
 • پوشش مقاوم
 • زیپ های محکم و آسان
 • زیپ های خارجی
 • شانه آویز با قابلیت تنظیم ارتفاع و پد نرم و محکم

Cullmann STOCKHOLM Maxima 310+ Gray
 • مخصوص دوربین  DSLR و لنز متصل به آن می باشد
 • دسته هایی با پد های نرم و محکم
 • بخش های داخلی نرم و انعطاف پذیر
 • پوشش مقاوم
 • زیپ های محکم و آسان
 • زیپ های خارجی
 • شانه آویز با قابلیت تنظیم ارتفاع و پد نرم و محکم