کوله پشتی دوربین عکاسی PROFOX LGC Backpack
کوله پشتی دوربین عکاسی PROFOX LGC Backpack
کوله پشتی دوربین عکاسی PROFOX LGC Backpack
کوله پشتی دوربین عکاسی PROFOX LGC Backpack
کوله پشتی دوربین عکاسی PROFOX LGC Backpack
کوله پشتی دوربین عکاسی PROFOX LGC Backpack
کوله پشتی دوربین عکاسی PROFOX LGC Backpack
کوله پشتی دوربین عکاسی PROFOX LGC Backpack
کوله پشتی دوربین عکاسی PROFOX LGC Backpack
کوله پشتی دوربین عکاسی PROFOX LGC Backpack

کوله پشتی PROFOX LGC BackpackPROFOX LGC Backpack


  • ظرفیت حمل یک دوربین و لوازم جانبی
  • جنس بدنه این کیف از برزنت می باشد
  • ابعاد این کیف 460x335x185 میلیمتر می باشد

PROFOX LGC Backpack
  • ظرفیت حمل یک دوربین و لوازم جانبی
  • جنس بدنه این کیف از برزنت می باشد
  • ابعاد این کیف 460x335x185 میلیمتر می باشد