فیلتر عکاسی B+W 67mm XS-Pro UV
فیلتر عکاسی B+W 67mm XS-Pro UV
فیلتر عکاسی B+W 67mm XS-Pro UV
فیلتر عکاسی B+W 67mm XS-Pro UV
فیلتر عکاسی B+W 67mm XS-Pro UV
فیلتر عکاسی B+W 67mm XS-Pro UV
فیلتر عکاسی B+W 67mm XS-Pro UV
فیلتر عکاسی B+W 67mm XS-Pro UV

فیلتر عکاسی B+W 67mm XS-Pro UV HazeB+W 67mm XS-Pro UV Haze


B+W 67mm XS-Pro UV Haze MRC-Nano 010M Filter
  • فیلتر High Copy B+W
  • فیلتر محافظ بسیار شفاف
  • جذب اشعه ماورا بنفش
  • کاهش ته‌مایه رنگ آبی موجود در سایه‌ها
  • دارای پوشش نانو
  • دارای جعبه محافظ پلاستیکی