فیلتر PGYTECH PGY-P4P-014 Pantom 4 Pro Filter Lens

فیلتر PGYTECH PGY-P4P-014 Pantom 4 Pro Filter LensPGYTECH PGY-P4P-014 Pantom 4


254,000 تومان

PGYTECH PGY-P4P-014 Pantom 4 Pro Filter Lens

آخرین بروزرسانی : 15 اکتبر, 2020

  • مدل پهپاد: این فیلتر مناسب برای PHANTOM 4 می باشد
  • این فیلتر از نوع رنگی خاکستری می باشد
  • رینگ آلومینیومی