فیلتر لنز پیکسکو Pixco Pro SMC UV 72mm

فیلتر لنز پیکسکو Pixco Pro SMC UV 72mm Lens FilterPixco Pro SMC UV 72mm


Pixco Pro SMC UV 72mm Lens Filter
  • فیلتر یووی 72 میلیمتری
  • وزن فوق العاده سبک
  • دارای قابلیت جذب اشعه ماوراء بنفش و افزایش وضوح
  • ساختار فیلتر شیشه باریک