تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC412
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC412
تلفن بی سیم KX-TGC412
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC412
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC412
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC412
تلفن بی سیم KX-TGC412
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC412

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGC412X-TGC412


 • تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TGC410
 • تلفن بیسیم راحت با طراحی شیک و عملکرد کارپسند
 • طراحی گرد و مناسب و ترکیب با فضای داخلی
 • راحت برای برداشتن و برگرداندن دوباره به گوشی
 • هنگام قطع شدن برق هم میتوانید از آن استفاده کنید
 • مسدود کردن تماس مزاحم تا ۳۰ تماس
 • دفترچه تلفن نام و شماره تا ۵۰ شماره
 • نمایشگر نورانی در گوشی
 • مزاحم یاب گویا
 • سیستم دکت
 • حالت محیط زیست با لمس یک دکمه
 • تماس داخلی بین گوشی های بیسیم

تلفن بی سیم پاناسونیک
 • تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TGC410
 • تلفن بیسیم راحت با طراحی شیک و عملکرد کارپسند
 • طراحی گرد و مناسب و ترکیب با فضای داخلی
 • راحت برای برداشتن و برگرداندن دوباره به گوشی
 • هنگام قطع شدن برق هم میتوانید از آن استفاده کنید
 • مسدود کردن تماس مزاحم تا ۳۰ تماس
 • دفترچه تلفن نام و شماره تا ۵۰ شماره
 • نمایشگر نورانی در گوشی
 • مزاحم یاب گویا
 • سیستم دکت
 • حالت محیط زیست با لمس یک دکمه
 • تماس داخلی بین گوشی های بیسیم