گیمبال دستی دی جی آی DJI Ronin-SC Gimbal Stabilizer
گیمبال دستی دی جی آی DJI Ronin-SC Gimbal Stabilizer
گیمبال دستی دی جی آی DJI Ronin-SC Gimbal Stabilizer
گیمبال دستی دی جی آی DJI Ronin-SC Gimbal Stabilizer
گیمبال دستی دی جی آی DJI Ronin-SC Gimbal Stabilizer
گیمبال دستی دی جی آی DJI Ronin-SC Gimbal Stabilizer
گیمبال دستی دی جی آی DJI Ronin-SC Gimbal Stabilizer
گیمبال دستی دی جی آی DJI Ronin-SC Gimbal Stabilizer
گیمبال دستی دی جی آی DJI Ronin-SC Gimbal Stabilizer
گیمبال دستی دی جی آی DJI Ronin-SC Gimbal Stabilizer

گیمبال دستی دی جی آی DJI Ronin-SC Gimbal StabilizerDJI Ronin-SC Gimbal Stabilizer


  • قابلیت نگهداری دوربین DSLR و بدون آینه
  • تحمل وزن تا 2.2 کیلوگرم
  • دارای تریگر و دکمه‌های کنترلی
  • امکان کنترل دوربین و گیمبال با یک دست
  • لرزشگیر ۳ محوره

DJI Ronin-SC Gimbal Stabilizer
  • قابلیت نگهداری دوربین DSLR و بدون آینه
  • تحمل وزن تا 2.2 کیلوگرم
  • دارای تریگر و دکمه‌های کنترلی
  • امکان کنترل دوربین و گیمبال با یک دست
  • لرزشگیر ۳ محوره