گیمبال دستی (Zhiyun-Tech Smooth 4 Smartphone Gimbal (Black
گیمبال دستی (Zhiyun-Tech Smooth 4 Smartphone Gimbal (Black
گیمبال دستی (Zhiyun-Tech Smooth 4 Smartphone Gimbal (Black
گیمبال دستی (Zhiyun-Tech Smooth 4 Smartphone Gimbal (Black
گیمبال دستی (Zhiyun-Tech Smooth 4 Smartphone Gimbal (Black
گیمبال دستی (Zhiyun-Tech Smooth 4 Smartphone Gimbal (Black
گیمبال دستی (Zhiyun-Tech Smooth 4 Smartphone Gimbal (Black
گیمبال دستی (Zhiyun-Tech Smooth 4 Smartphone Gimbal (Black

گیمبال دستی (Zhiyun-Tech Smooth 4 Smartphone Gimbal (BlackZhiyun-Tech Smooth-4 Smartphone Gimbal


  • گیمبال دستی با حرکت آزاد در سه محور
  • باتری داخلی با ظرفیت 2000 میلی آمپر
  • حرکت در سه محور افقی، عمودی و محوری با کنترل کامل
  • وزن قابل تحمل: 210 گرم

2,560,000 تومان

Zhiyun-Tech Smooth-4 Smartphone Gimbal
  • گیمبال دستی با حرکت آزاد در سه محور
  • باتری داخلی با ظرفیت 2000 میلی آمپر
  • حرکت در سه محور افقی، عمودی و محوری با کنترل کامل
  • وزن قابل تحمل: 210 گرم