پایه نگهدارنده موبایل ولبون Velbon Cube black
پایه نگهدارنده موبایل ولبون Velbon Cube black
پایه نگهدارنده موبایل ولبون Velbon Cube black
پایه نگهدارنده موبایل ولبون Velbon Cube black

پایه نگهدارنده موبایل ولبون Velbon Cube blackVelbon Cube black


  • حداکثر ارتفاع 94 سانتیمتر
  • طول پایه جمع شده 24.5 سانتیمتر
  • وزن سه پایه 400 گرم
  • حداکثر وزن قابل تحمل 500 گرم
  • سه پایه عمومی به همراه هد موبایل

370,000 تومان

Velbon Cube black
  • حداکثر ارتفاع 94 سانتیمتر
  • طول پایه جمع شده 24.5 سانتیمتر
  • وزن سه پایه 400 گرم
  • حداکثر وزن قابل تحمل 500 گرم
  • سه پایه عمومی به همراه هد موبایل