پایه نگهدارنده موبایل ولبون Velbon Cube Pink
پایه نگهدارنده موبایل ولبون Velbon Cube Pink
پایه نگهدارنده موبایل ولبون Velbon Cube Pink
پایه نگهدارنده موبایل ولبون Velbon Cube Pink

پایه نگهدارنده موبایل ولبون Velbon Cube PinkVelbon Cube-Pink


  • حداکثر ارتفاع 94 سانتیمتر
  • طول پایه جمع شده 24.5 سانتیمتر
  • وزن سه پایه 400 گرم
  • حداکثر وزن قابل تحمل 500 گرم
  • سه پایه عمومی به همراه هد موبایل

370,000 تومان

Velbon Cube
  • حداکثر ارتفاع 94 سانتیمتر
  • طول پایه جمع شده 24.5 سانتیمتر
  • وزن سه پایه 400 گرم
  • حداکثر وزن قابل تحمل 500 گرم
  • سه پایه عمومی به همراه هد موبایل