پایه نگهدارنده موبایل ولبون Velbon Cube blue
پایه نگهدارنده موبایل ولبون Velbon Cube blue
پایه نگهدارنده موبایل ولبون Velbon Cube blue
پایه نگهدارنده موبایل ولبون Velbon Cube blue

پایه نگهدارنده موبایل ولبون Velbon Cube blueVelbon Cube-blue


  • حداکثر ارتفاع 94 سانتیمتر
  • طول پایه جمع شده 24.5 سانتیمتر
  • وزن سه پایه 400 گرم
  • حداکثر وزن قابل تحمل 500 گرم
  • سه پایه عمومی به همراه هد موبایل

370,000 تومان

Velbon Cube
  • حداکثر ارتفاع 94 سانتیمتر
  • طول پایه جمع شده 24.5 سانتیمتر
  • وزن سه پایه 400 گرم
  • حداکثر وزن قابل تحمل 500 گرم
  • سه پایه عمومی به همراه هد موبایل