کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0170
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0170
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0170
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0170

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0170KX-TDA0170


 

 • ۸ پورت
 • کارت داخلی
 • پورت آنالوگ
 • پورت دیجیتال
 • پورت هایبرید
 • نیازمند فضای خالی در سانترال
 • پشتیبانی چراغ پیغام درخط آنالوگ
 • پشتیبانی صفحه نمایشگر در خط آنالوگ
 • قابل استفاده در باکس سری TDA بجز TDA100D
 • قابل استفاده در باکس سری TDE

 

2,430,500 تومان

کارت ۸ پورت داخلی هایبرید

 

 • ۸ پورت
 • کارت داخلی
 • پورت آنالوگ
 • پورت دیجیتال
 • پورت هایبرید
 • نیازمند فضای خالی در سانترال
 • پشتیبانی چراغ پیغام درخط آنالوگ
 • پشتیبانی صفحه نمایشگر در خط آنالوگ
 • قابل استفاده در باکس سری TDA بجز TDA100D
 • قابل استفاده در باکس سری TDE