کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0171
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0171
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0171
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0171

کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0171KX-TDA0171


 • به عنوان کارت داخلی ۸ تایی دیجیتال
 • پوشش تلفن های سانترال دیجیتال سری DT7600 – DT300 – DT500 و T7665
 • امکان بهره برداری  دیجیتال با DXDP
 • دارای سرعت بالا
 • تلفن های قابل استفاده در داخلی های مربوط به این کارت سانترال
 • تمامی تلفن های سانترال دیجیتال مانند تلفن سانترال ۷۶۶۵ و سری KX-DT500- KX-DT33
 • اشغال یک اسلات از فضای دستگاه

کارت 8 خط داخلی دیجیتال
 • به عنوان کارت داخلی ۸ تایی دیجیتال
 • پوشش تلفن های سانترال دیجیتال سری DT7600 – DT300 – DT500 و T7665
 • امکان بهره برداری  دیجیتال با DXDP
 • دارای سرعت بالا
 • تلفن های قابل استفاده در داخلی های مربوط به این کارت سانترال
 • تمامی تلفن های سانترال دیجیتال مانند تلفن سانترال ۷۶۶۵ و سری KX-DT500- KX-DT33
 • اشغال یک اسلات از فضای دستگاه