اهمیت پس زمینه در عکاسی

اهمیت پس زمینه در عکاسی

اهمیت پس زمینه در عکاسی

پیش زمینه، پس زمینه و میان زمینه در عکاسی و به خصوص عکاسی منظره سه بخش اصلی کادر هستند. درک این سه عنصر به شما کمک می‌کند بتوانید کادربندی عکس‌های خودتان را با کیفیت بیشتری انجام دهید. در این بخش قصد داریم به اهمیت پس زمینه در عکاسی بپردازیم.

اهمیت پس زمینه در عکاسی

پس زمینه یا سوژه اصلی؟

پاسخ این سوال هر دو است.

به عنوان یک عکاس، باید به همان سوژه اصلی و پس زمینه توجه کنید. در حالی که روی سوژه اصلی خود تمرکز می‌کنید، آسان است که از پس زمینه رد شوید. کمی بیشتر وقت بگذارید و عکس خود را بسازید و به پس زمینه نگاه کنید. شما به دنبال جلوگیری از بهم ریختگی در پس زمینه در هنگام صف کشیدن خطوط اصلی با سوژه اصلی خود هستید.

ترکیب بندی با پس زمینه

پس زمینه جنبه مهمی از عکاسی پرتره و بی حرکت است. پس زمینه اغلب هنگام عکاسی از مناظر کل عکس را اشغال می‌کند، بنابراین به طور پیش فرض توجه ویژه‌ای به آن دارید.

کار کردن با پس زمینه یا حذف کردن آن؟

شما می خواهید به عنوان یک عکاس انتخاب کنید که آیا می خواهید از پس زمینه در قاب خود استفاده کنید، یا اینکه می خواهید آن را حذف کنید. این انتخاب یک انتخاب هنری است و مطمئناً می‌خواهید پس زمینه را برای انواع خاصی از عکاسی (مانند عکاسی خیابانی) وارد کنید.