نحوه برنامه ریزی دستگاه سانترال
639V

نحوه برنامه ریزی دستگاه سانترال

نحوه برنامه ریزی دستگاه سانترال

برای برنامه ریزی دستگاه سانترال باید از تلفن های مخصوص برنامه ریزی و از داخلی اپراتور یا jack 01 استفاده نمود.برای برنامه ریزی ابتدا دکمه program را زده و سپس دکمه * و پس از آن # را می فشاریم. در این مرحله دستگاه پغام SYS PASS NO? را روی صفحه نمایش نشان داده و رمز ورود می خواهد. در صورتی که رمز ورود را عوض نکرده باشید رمز پیش فرض دستگاه سانترال ۱۲۳۴ می باشد.پس از وارد کردن رمز ورود در صفحه نمایش پیغام SYS COD NO? نمایش داده می شود. در این مرحله می توانید کد برنامه مورد نظر خود را وارد کرده و تنظیمات آن را انجام دهید. تمامی کدهای مورد نیاز برای برنامه ریزی دستگاه های سانترال در زیر آورده شده است.پس از وارد کردن کد برنامه نام آن برنامه در صفحه مانیتور نمایش داده می شود که پس از آن باید دکمه SP PHONE را برای تایید و ورود به برنامه بزنیم. در صورتی که کد را اشتباه وارد کرده باشیم میتوانیم با دکمه HOLD مجددا به صفحه SYS COD NO? برگردیم.درمرحله برنامه ریزی دستگاه سانترال دکمه MUTE برای اعمال تغییرات، دکمه STORE برای ذخیره تغییرات، دکمه SP.PHONE و REDIAL برای حرکت روی تنظیمات استفاده می گردند.

کدهای برنامه سانترال

برنامه شماره ۰۰۰ = تنظیم تاریخ و ساعت

برنامه شماره ۰۰۱ = ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی سیستم

برنامه شماره ۰۰۲ = رمز عبور سیستم (PASSWORD)

برنامه شماره ۰۰۳ = تعیین و واگذاری خروجی برای کنسول DSS

برنامه شماره ۰۰۴ = تعیین و واگذاری یک داخلی به عنوان داخلی جفت سده با کنسولDSS

برنامه شماره ۰۰۵ = اتقال سریع مکالمه با استفاده از دکمه DSS(فقط با فشار دادن یک دکمه)

برنامه شماره ۰۰۶ = نحوه تغییر سرویس شیفت روز / شب / نهار

برنامه شماره ۰۰۷ = زمان سرویس شیفت روز / شب / نهار

برنامه شماره ۰۰۸ = تعیین و واگذاری اپراتور

برنامه شماره ۰۰۹ = تعیین و واگذاری شماره داخلی

برنامه شماره ۰۱۰ = انتخاب چگونگی نمایش ساعت بر روی صفحه نمایش تلفنها

برنامه شماره ۰۱۱ = واگذاری نام برای شماره تلفن های ذخیره شده در حافظه مرکزی

برنامه شماره ۰۱۲ = تغییر کدهای ویژه سیستم

برنامه شماره ۱۰۰ = فعال کردن گروه جستجو

برنامه شماره ۱۰۱ = نوع جستجو

برنامه شماره ۱۰۲ = تعیین و واگذاری خروجی برای دستگاه صندوق صوتی مدل KX-TVP75/KX-TVP100

برنامه شماره ۱۰۳ = اضافه کردن سیگنال های تون(DTMF)

برنامه شماره ۱۰۴ = چگونگی هلد کردن و اتقال دادن مکالمه با تلفن های معمولی

برنامه شماره ۱۰۵ = صدای بوق شنیده شدن حالت کنفرانس

برنامه شماره ۱۰۶ = وجود با عدم وجود صدای بوق تائید در هنگام پیج کردن با سیستم پیج خارجی

برنامه شماره ۱۰۷ = فعال یا غیر فعال کردن دریافت کننده های سیگنالهای تون برای تست کردن سیگنال های تون

برنامه شماره ۱۰۸ = فعال یا غیر فعال کردن دکمه FLASHبرای تلفنی که قفل الکترونیکی شده است

برنامه شماره ۱۰۹ = چگونگی حالت نشان دهنده (لامپ) خط شهری در هنگام زنگ خوردن ، ثابت یا چشمک زن برای همه

برنامه شماره ۱۱۰ = تنظیم چگونگی کارکرد دکمهFLASH

برنامه شماره ۱۱۱ = انتخاب موزیک هلد –داخلی یا خارجی یا تون

برنامه شماره ۱۱۲ = تنظیم چگونگی کار نشاندهنده دکمه کنسول DSS

برنامه شماره ۱۱۳ = انتخاب تعداد دفعات تکرار ، در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک

برنامه شماره ۱۱۴ = انتخاب زمان وقفه ما بین دفعات تکرار اتوماتیک

برنامه شماره ۱۱۵ = اتخاب الگوی زنگ خوردن تلفن اختصاصی پاناسونیک در هنگام تماس داخلی

برنامه شماره ۱۱۶ = انتخاب الگوی برنامه کنفرانس

برنامه شماره ۱۱۷ = وجود یا عدم وجود ضدای بوق تائید در هنگام استفاده از برنامه جواب به زنک خوردن داخلی دیگر

برنامه شماره ۱۱۸ = مدودیت در ارسال سیگنلا های پالس

برنامه شماره ۱۱۹ = تکرار اخرین شماره تلفن گرفته شده با سیستم تون ، پس از تبدیل سیستم شماره گیری از پالس به تون

برنامه شماره ۱۲۰ = تغییر فرکانس زنگبرای تلفن های معمولی

برنامه شماره ۱۲۱ = انتخاب کد دسترسی به خطوط شهری

برنامه شماره ۱۲۲ = فعال کردن چرخش اتوماتیکبرای دسترسی به مسیر ارزان مکالمه

برنامه شماره ۱۲۳ = نسب شکست سیگنال پالس

برنامه شماره ۱۲۴ = انتخاب نوع زنگ خوردن تلفن تک خطی معمولی

برنامه شماره ۱۲۶ = تنظیم امکان برقرار کردن یک مکالمه داخلی،فقط با فشار دادن دکمه DSSمربوط به آن داخلی بر روی کنسولDSS و یا بر روی تلفن

برنامه شماره ۱۲۷ = فعال کردن جواب دادن گروهی به زنگ خوردن یک داخلی

برنامه شماره ۲۰۰ = تنظیم زمان یادآوری خط هلد شده

برنامه شماره ۲۰۱ = تنظیم زمان یادآوری خط منتقل شده

برنامه شماره ۲۰۲ = تنظیم زمان شروع فرستادن مکالمه به داخلی دیگر ، در صورت جواب داده نشدن به مکالمه

برنامه شماره ۲۰۳ = تنظیم زمان تاخیر برای برنامه “شماره گیری ساده فقط با برداشتن گوشی”

برنامه شماره ۲۰۴ = تنظیم شروع محاسبه مدت زمان مکالمه

برنامه شماره ۲۰۵ = تنظیم مدت زمان مکالمه خط شهری – به – خط شهری

برنامه شماره ۲۰۶ = زمان شروع شماره گیری

برنامه شماره ۲۰۷ = انتخاب زمان قطع و وصل قلاب زیر گوشی

برنامه شماره ۲۰۸ = حداکثر فاصله زمانی ما بین ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر تا دو صفر استثناء شده در برنامه شماره ۳۰۶

برنامه شماره ۲۱۰ = تنظیم زمان سیگنال های تون

برنامه شماره ۲۱۱ = تعیین اینکه خط شهری پس از تصادف ،در صورت عدم شماره گیری قطع شود یا نه

برنامه شماره ۲۱۲ = تنظیم مدت زمان مکالمه برای داخلی هایی که برنامه تایمر برای آنها فعال شده است

برنامه شماره ۲۱۳ = تنظیم شناسایی فاصله بین سیگنالهای زنگ فرستاده شده از مرکز مخابرات

برنامه شماره ۳۰۱ = محدودیت شماره گیری – تعیین کلاس کار سیستم حافظه مرکزی

برنامه شماره ۳۰۲ الی ۳۰۵ = محدودیت شماره گیری- تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس کار ۲ الی ۵ محدود شوند(صفر و دو صفربند )

برنامه شماره ۳۰۶ = محدودیت شماره گیری – کدهای استثنائی

برنامه شماره ۳۰۹ = واگذاری شماره تلفن های اضطراری

برنامه شماره ۳۱۰ = کدهای اعتباری

برنامه شماره ۳۱۱ = برنامه قرار دادن اتوماتیک مکث بین کد شهرستان و یا خارج از کشور ، قبل از شماره تلفن

برنامه شماره ۳۱۲ = محدودیت شماره گیری – تعیین کلاس کار برای داخلی که قفل الکترونیکی شده

برنامه شماره ۴۰۰ = وصل کردن خط شهری به سیستم

برنامه شماره ۴۰۱ = تعیین سیستم شماره گیری

برنامه شماره ۴۰۲ = تنظیم سرعت سیگنالهای پالس

برنامه شماره ۴۰۳ = واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی

برنامه شماره ۴۰۴ = تعیین و واگذاری هر کدام از خطوط شهری در یک گروه

برنامه شماره ۴۰۵ الی ۴۰۷ = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خطوط شهری در شیفت های روز / شب / نهار

برنامه شماره ۴۰۸ الی ۴۱۰ = تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خطوط شهری در شیفت های روز / شب / نهار

برنامه شماره ۴۱۱ الی ۴۱۳ = تعیین و واگذاری زمان شروع زنگخوردن داخلی و یا داخلیهای که امتیاز زنگ خط شهری دارند

برنامه شماره ۴۱۴ الی ۴۱۶ = تعیین و واگذاری نحوه وصل شدن خطوط شهری به سیستمها و حالتهای مختلف در شیفتهای روز / شب / نهار

برنامه شماره ۴۱۷ = تنظیم زمان مکث

برنامه شماره ۴۱۸ = تنظیم زمان FLASH

برنامه شماره ۴۱۹ = تعیین خطوط شهری که با کد دسترسی اتوماتیک به خطوط شهری قابل تصرف باشند

برنامه شماره ۴۲۰ = تعیین حداقل زمان سیگنال CPC

برنامه شماره ۴۲۱ = تعیین فعال بودن یا نبودن سیگنال CPCبرای تلفن کننده از داخل

برنامه شماره ۴۲۲ = تعیین زمان قطع خط شهری

برنامه شماره ۴۲۳ = تعیین نحوه زنگ خوردن خط شهری

برنامه شماره ۵۰۰ = فعال یا غیر فعال بودنکدهای خاص در سیستم DISA

برنامه شماره ۵۰۱ = ذخیره کردن کدهای خاص برای داخلیها در سیستم دیزا به حالت With AA

برنامه شماره ۵۰۲ = انتخاب حالت پیغام بیرون رونده(OGM)

برنامه شماره ۵۰۳ = وصل کردن فکس

برنامه شماره ۵۰۴ = تنظیم زمان تاخیر در جواب گوی دیزا

برنامه شماره ۵۰۵ = تنظیم زمان انتظار، پس از پخش شدن پیغام

برنامه شماره ۵۰۶ = تنظیم حالت کار دیزا در زمان مشغول بودن داخلی مقصد در سیستم دیزا

برنامه شماره ۵۰۷ = تنظیم حالت کار دیزا،وقتی که سیستم مقصد به مکالمه وصل شده جواب نمی دهد

برنامه شماره ۵۰۸ = تنظیم مدت زمانی که دیزا قبل از قطع مسیر مکالمه،منتظر جواب گوی داخلی مقصد می شود

برنامه شماره ۵۰۹ = تنظیم مدت زمانی که دیزا بعد از قطع مسیر مکالمه،منتظر جواب گوی داخلی مقصد بعدی می شود

برنامه شماره ۵۱۰ = تنظیم حالت کار دیزا در زمانی در زمانی که تلفن کننده پس از شنیدن پیغام ضبط شده و یا بوق دیزای داخلی،هیچ شماره ای نگیرد

برنامه شماره ۵۱۱ = تنظیم میزان امنیت در سیستم دیزا

برنامه شماره ۵۱۲ = ذخیره کردن کدهای امنیتی دیزا

برنامه شماره ۵۱۳ = سیگنال مخصوص کشف سیگنالهای تون در سیستم دیزا

برنامه شماره ۵۱۴ = شناسای تون (صدا) مخصوص فکس

برنامه شماره ۵۱۵ = تنظیم زمان قطع مسیر برای سیستم دیزای داخلی

برنامه شماره ۵۱۶ = تعیین و واگذاری داخلیهایی که سیستم دیزا بتواند یک مکالمه خط شهری را به آنها وصل کند

برنامه شماره ۵۱۷ = تنظیم زمان انتظار سیستم دیزا برای ورود رقم دوم

برنامه شماره ۵۱۸ = انتخاب وجود و یا عدم وجود صدای بیب پس از وارد کردن کد امنیتی

برنامه شماره ۵۱۹ = تنظیم فاصله زمانی بین لحظه ورود خط و شروع پخش پیغام ضبط شده

برنامه شماره ۵۲۰ = تعیین گروه UCD

برنامه شماره ۵۲۱ = تعیین مدت زمان انتظار سیستم برای آزاد شدن یکی از داخلیهای گروه UCD

برنامه شماره ۵۲۲ = تنظیم فاصله زمانی پخش پیغام ضبط شده

برنامه شماره ۵۲۳ = تعیین تکلیف خط ، وقتی که همه داخلیهای درون سیستم UCDمشغول بوده و زمان انتظار سیستمUCD نیز تمام شده

برنامه شماره ۵۲۴ = تعیین تکلیف خط ، وقتی که هیچ کدام از داخلیهای درون سیستم UCD به خط وارد شده ، جواب ندهند

برنامه شماره ۵۲۵ = تنظیم زمان انتظار سیستم قبل از تغییر دادن مسیر مکالمه در حالتی که هیچ کدام از داخلیهای درون سیستم به خط جواب نداده باشند

برنامه شماره ۵۲۶ = تنظیم زمان انتظار مکالمه در داخلی که خط به آنداخلی تغییر مسیر داده باشد

برنامه شماره ۶۰۰ = گروه بندی داخلیها

برنامه شماره ۶۰۱ الی ۶۰۳ = تعیین کلاس کار در شیفتهای روز / شب / نهار

برنامه شماره ۶۰۴ = تعیین نام برای داخلیها

برنامه شماره ۶۰۵ = تعیین الزام وارد کردن کد اعتباری(چه موقعی کد اعتباری را باید وارد کنیم)

برنامه شماره ۶۰۶ = انتقال مکالمه به یک خط شهری

برنامه شماره ۶۰۷ = فرستادن مکالمه به یک خط شهری

برنامه شماره ۶۰۸ = امکان ورود به مکالمه در حال انجام(روی خط رفتن)

برنامه شماره ۶۰۹ = امکان لغوکردن حالت مزاحم نشوید

برنامه شماره ۶۱۰ = وصل کردن تلفن پارالل

برنامه شماره ۶۱۱ = اختصاصی دادن داخلی برای وصل کردن منشی تلفن

برنامه شماره ۶۱۲ = فعال کردن گوش دادن به صدای اتاق

برنامه شماره ۶۱۳ = فعال کردن برنامه تایمر برای داخلیها

برنامه شماره ۶۱۴ = تشخیص سیگنال پالس داخلی برای سیستم

برنامه شماره ۶۱۵ = انتخاب زبان نوشتاری

برنامه شماره ۷۰۰ الی ۷۰۲ = واگذاری امتیاز زنگ سیستم آیفون در ، در شیفتهای روز / شب /نهار

برنامه شماره ۳۰۳ الی ۷۰۵ = واگذاری امتیاز زنگ سیستم در باز کن ، در شیفتهای روز / شب /نهار

برنامه شماره ۷۰۶ = انتخاب الگوی زنگ سیستم آیفون در

برنامه شماره ۷۰۷ = انتخاب حالت فعال بودن و یا نبودن صدای بوق ، هنگامی که از طریق در بازکن به صدای اتاق گوش می کنیم

برنامه شماره ۷۰۸ = مدت زمان زنگ خوردن تلفن برای مکالمه ای که از طریق سیستم آیفون در بر قرار شده

برنامه شماره ۷۰۹ = تنظیم مدت زمان باز بودن در

برنامه شماره ۸۰۰ = ضبط جزئیات مکالمه(پیرینت گرفتن از مکالمات انجام شده)

برنامه شماره ۸۰۱ = تنظیمات کاغذ پرینتر در برنامه جزئیات مکالمه

برنامه شماره ۸۰۲ = انتخاب اینکه از چه نوع مکالمه ایپرینت گرفته شود (مکالمت ورودی – مکالمت خروجی و یا مکالماتی که با صفر و دو صفر شروع می شود)

برنامه شماره ۸۰۳ = چاپ شدن یا نشدن شماره سری ذخیره شده در برنامه ۰۰۱ و یا شماره های ذخیره شده در حافظه شخصی تلفن

برنامه شماره ۸۰۴ = انتخاب یا حذف مواردی که باید چاپ شود

برنامه شماره ۸۰۵ = انتخاب این که کدهای اعتباری چاپ شود یا فقط به صورت علامت نشان داده شوند

برنامه شماره ۸۰۶ = تعیین زبان نوشتاری در چاپ جزئیات مکالمه

برنامه شماره ۹۰۰ = تنظیمات آیدی کالر

برنامه شماره ۹۱۰ = تنظیمات نمایش شماره تلفن تماس گیرنده

برنامه شماره ۹۹۸ = ورژن ROM دستگاه

برنامه شماره ۹۹۹ = پاک کردن اطلاعات سیستم(برگشتن به حالت پیش فرض اولیه)

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.