پیج کردن توسط دستگاه سانترال

Page With Center

پیج کردن توسط دستگاه سانترال


پیج کردن توسط دستگاه سانترال
 قابلیتی است که پاناسونیک برای دستگاه های سانترال خود قرار داده که کاربران تلفن سانترال می توانند به صورت همزمان یک یا چند نفر را پیچ کنند. صدای شخص پیج کننده از طریق بلندگوی تلفن اختصاصی یا دستگاه پیج خارجی پخش خواهد شد. تلفن های پاناسونیک این امکان را به کاربران می دهد که بتوانند فقط با استفاده از یک کلید تلفنشان شخصی را پیچ کنند و شخص پیج شده می تواند توسط هر کدام از داخلی ها به پیچ پاسخ دهد.  برای انجام این کار می توانند داخلی مورد نظر را گرفته و از روی صفحه کلید تلفن دکمه * (ستاره) را فشرده و صحبت کند، به همین سادگی می توان از این امکان دستگاه سانترال استفاده نمود.

روش های پیج کردن توسط دستگاه سانترال

  • تمام داخلی ها
  • پیج گروهی
  • پیجر خارج از دستگاه
  • پیج گروهی خارج از دستگاه

تمام داخلی ها :

تمام داخلی های دستگاه سانترال از طریق بلندگوی تلفن پیج خواهند شد.

پیج گروهی :

سانترال پاناسونیک قابلیت گروه بندی داخلی ها را دارد که در صورت لزوم می توان از این گروه های تنظیم شده استفاده کرد یکی از کاربردهای این گروه بندی پیج کردن افراد طبق دسته بندی انجام شده است و گروه داخلی تنظیم شده از طریق بلندگوی تلفن پیج خواهند شد.

پیجر خارج از دستگاه:

از دیگر قابلیت های دستگاه سانترال پاناسونیک متصل شدن دستگاه پیج به آن است
که میتوان با استفاده از این دستگاه درخواست فراخوان را پخش کرد.

پیج گروهی خارج از دستگاه:

تمام داخلی های سانترال پاناسونیک به صورت همزمان از طریق بلندگو تلفن و دستگاه پیج خارجی فراخوان می شوند.

 

نکات مهمی که در این برنامه سانترال باید در نظر داشت:

استفاده کنندگان از داخلی می توانند پس از پیج شدن مکالمه را انتقال داده و یا از پیج شدن خود جلوگیری نماید ،  قبل از صدای پیج ، یک بوق مخصوص برای داخلی ها پخش خواهد کرد و می توان آن را غیر فعال کرد. لازم به توضیح است که اگر یک داخلی از برنامه ی مزاحم نشنوید (DND) استفاده کرده یا برنامه ی عدم پیچ (Pagin Deny) را فعال کرده باشد، پیچ نخواهد شد.

سوال در واتس آپ
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها