+H264

قابلیت فشرده سازی H.264+

قابلیت فشرده سازی H.264+

۲۲ مرداد ۱۳۹۶

 قابلیت فشرده سازی H.264+ چیست؟
 قابلیت فشرده سازی H.264+ یک پسوند فشرده سازی فایل های ویدئویی و از خانواده سیستم های فشرده سازی MPEG4  میباشد که استفاده از این روش فشرده سازی در سیستم های م

622V
ادامه مطلب