استاندارد IP چیست؟

What Is The IP Standard

استاندارد IP چیست؟

استاندارد ingress protection) IP) یک استاندارد بین المللی برای تعیین مقاومت تجهیزات الکتریکی در مقابل نفوذ ذرات خارجی و آب است ، سیستم درجه بندی IP از همین حروف به همراه یک عدد دو رقمی تشکیل شده است.
هر یک از این ارقام نشان دهنده میزان مقاومت دستگاه در مقابل یک عامل است.

رقم اول (سمت راست) حفاظت در مقابل ورود اجسام خارجی به بدنه را نشان میدهد.

رقم دوم (سمت چپ) حفاظت در مقابل ورود مواد مایع مانند اب به بدنه را نشان میدهد.

جدول زیر به صورت کامل درجه بندی های این استاندارد را نشان می دهد.

 

حفاظت در برابر ورود اجسام خارجی
رقم اولتوضیحاتشرح
۰بدون حفاظتبدون هیچ گونه حفاظت خاص
۱حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از ۵۰ میلیمترحفاظت در مقابل دسترسی غیر مجاز سطوح بزرگ بدن
۲حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از ۱۲ میلیمترحفاظت در مقابل انگشت یا اجسام با قطر متوسط
۳حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از ۲٫۵ میلیمترحفاظت در مقابل ابزار و اجسام با قطر کم
۴حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از ۱ میلیمترحفاظت در مقابل سیم یا نوار
۵حفاظت شده در برابر ورود گرد و غباراز ورود کامل گرد و غبار جلوگیری نمی شود اما به راحتی وارد بدنه نمیشوند.
۶حفاظت شده در برابر ورود ریز گردهیچ گرد و غباری به بدنه وارد نمیشود.

 

 

حفاظت در برابر ورود مواد مایع
رقم دومتوضیحاتشرح
۰بدون حفاظتبدون هیچ گونه حفاظت خاص
۱عایق در برابر چکه های عمودی آباز نفوذ قطراتی که به صورت عمودی بر روی بدنه می ریزند جلوگیری میکند.
۲عایق در برابر چکه های آب با حداکثر زاویه ۱۵ درجهدر صورتی که قطرات آب با زاویه ۱۵ درجه نسبت به خط عمود از هر جهت بر روی بدنه ریخته شود تاثیر مضری بر دستگاه ندارد
۳عایق در برابر پاشیده شدن آب با حداکثر زاویه ۶۰ درجهدر صورتی که آب با زاویه ۱۵ درجه نسبت به خط عمود از هر جهت بر روی بدنه پاشیده شود تاثیر مضری بر دستگاه ندارد
۴عایق در برابر بارش آب از هر جهت و هر زاویهاگر از هر جهتی روی بدنه آب پاشیده شود نباید تاثیر مضری بر دستگاه داشته باشد.
۵عایق در برابر پاشیده شدن آب با فشار از هر جهتدر صورتی که آب با فشار از هر جهت بر بدنه ریخته شود نباید تاثیر مضری بر دستگاه داشته باشد.
۶عایق در برابر پاشیده شدن آب با فشار زیاد از هر جهتدر صورتی که آب با فشار خیلی زیاد از هر جهت بر بدنه دیخته شود نباید تاثیر مضری بر دستگاه داشته باشد.
۷عایق در برابر قوطه ور شدن موقت دستگاه در آبدستگاه میتواند بدون تاثیر مضر برای مدت محدودی در آب غوطه ور باشد.
۸عایق در برابر استفاده دائمی در آباز دستگاه میتوان به صورت دائمی در زیر آب استفاده کرد بدون اینکه هیچ تاثیر مخربی بر عملکرد آن داشته باشد.

 

به عنوان مثال IP66 یعنی حفاظت شده در برابر ورود ریز گرد (هیچ گرد و غباری به بدنه وارد نمیشود.) و عایق در برابر پاشیده شدن آب با فشار زیاد از هر جهت (در صورتی که آب با فشار خیلی زیاد از هر جهت بر بدنه دیخته شود نباید تاثیر مضری بر دستگاه داشته باشد.)

نظرات (2)

رسولی

ممنون مطلب مفید بود

    سپاس از حسن توجه شما دوست عزیز

سوال در واتس آپ
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها